Meteen naar de inhoud

Werking van een waterontharder | Hoe werkt een ontkalker – vergelijk prijzen van waterverzachters

Wat is de werking van een waterontharder? 

Wat is nu precies de werking van een waterontharder en hoe kan een waterontharder voor jou handig zijn?

Vergelijk en vraag vrijblijvend prijzen, modellen en advies aan bij waterontharder installateurs in uw buurt:

waterverzachters - Werking van een waterontharder

Stap 1 van 2 - Waterverzachters

Werking van een waterontharder

Werking van een waterontharder

Eenvoudige uitleg over de werking van een waterontharder

Hoe werkt een waterontharder

U hebt ongetwijfeld al horen spreken over hard en zacht water. Mogelijk hebben sommigen u al gewezen op de nadelen die hard water met zich meebrengt. In dit artikel gaan we wat dieper in op de problemen die hard water kan veroorzaken en hoe u deze problemen kunt voorkomen. Lees verder in dit artikel een korte uitleg over de werking van een waterontharder met regeneratiezout en welke voordelen de aankoop van zo’n toestel u biedt.


waterverzachters prijzen offerte


Hard en zacht water: wat is dat?

De hardheid of zachtheid van water heeft alles te maken met de hoeveelheid calcium- en magnesiumdeeltjes die zich in het water bevinden. Het water dat u geleverd krijgt van uw waterbedrijf, bevat een zekere hoeveelheid calcium en magnesium. Dat is onvermijdelijk, omdat het water wordt opgepompt uit bodemlagen die deze stoffen bevatten.

We spreken over hard water indien er vrij veel calcium- en magnesiumdeeltjes aanwezig zijn. Afhankelijk van de streek waarin u woont, zitten er meer of minder van deze stoffen in het leidingwater. De hardheid van water wordt uitgedrukt in Duitse, Franse of Engelse hardheidsgraden, dit is verschillend van land tot land.

Men gebruikt meestal de Duitse graad als eenheid van waterhardheid. Los 10 milligram calciumoxide op in één liter water en u verkrijgt water met een hardheid van één Duitse graad. Men spreekt over ‘vrij hard water’ als de hardheid tussen 12 en 18 Duitse graden ligt. Te hard water is nadelig, vooral omwille van de kalkaanslag die zich vormt in huishoudelijke toestellen.

Te zacht water is overigens ook niet goed. Indien er heel weinig calcium- en magnesiumdeeltjes in het water opgelost zijn, hebben schadelijke stoffen die zich in het materiaal van de waterleidingbuizen bevinden, de kans om in het leidingwater terecht te komen. Dit heeft op lange termijn een nefaste invloed op uw gezondheid.

de werking van een waterontharder


Werking van een waterontharder

Werking van een waterontharder


De negatieve gevolgen van hard water

Vrij hard water veroorzaakt een hele reeks problemen. We zetten hieronder de belangrijkste negatieve gevolgen op een rij.

• Het aanwezige calcium en magnesium in het harde water zet zich af op de elektrische verwarmingselementen van huishoudelijke toestellen, bijvoorbeeld in koffiezetapparaten, elektrische warmwaterboilers, wasmachines en waterkokers. Omdat het kalklaagje op het verwarmingselement de warmte tegenhoudt, zal er meer energie nodig zijn om het water in het toestel op de gewenste temperatuur te krijgen. Het gevolg is een aanzienlijk hogere elektriciteitsrekening.

• Niet alleen op verwarmingselementen, maar ook in uw bad, uw douche, uw toilet en uw wastafel zult u kalksporen aantreffen. Om deze te verwijderen volstaan de gangbare schoonmaakmiddelen meestal niet. U zult uw toevlucht moeten nemen tot speciale reinigingsproducten, die uiteraard veel duurder zijn.

• De afzetting van kalk in waterleidingen, afvoeren en rioleringsbuizen kan leiden tot ernstige verstoppingen. Meestal komt er een gespecialiseerde ontstoppingsfirma aan te pas om deze hardnekkige verstoppingen op te lossen.

• Hard water heeft ook een negatieve invloed op de goede werking van wasmiddelen en zeep. Over het algemeen moet u veel meer wasmiddel of zeep gebruiken om uw was nog voldoende proper te krijgen. Ook dat voelt u in uw portemonnee.

• Huishoudelijke toestellen geraken door de neerslag van kalk, zowel in het inwendige van het toestel als op het verwarmingselement, sneller defect dan verwacht. Dat kost u jaarlijks weer eens een extra hoop geld.

• Ook lichamelijk heeft hard water gevolgen, vooral voor uw huid en uw haar. Uw huid droogt uit en schilfert af als u zich vaak wast met hard water. Uw haar voelt stug aan en ziet er dof uit.

In dit artikel leest u over de werking van een waterontharder.

Een waterontharder brengt de oplossing

Indien u in een gebied woont waar het waterbedrijf vrij hard water levert, overweegt u het best om een waterontharder te laten installeren. We beperken ons hier tot waterontharders die werken met regeneratiezout, omdat deze voor huishoudelijke toepassingen het meest gebruikt worden. Het werkingsprincipe van een waterontharder met regeneratiezout kunnen we als volgt samenvatten.

• Het ontharden van het water vindt plaats in een cilinder, waarin zich kunsthars bolletjes bevinden. Het harde water wordt langs de bovenzijde in de cilinder gebracht en loopt langs de kunsthars bolletjes naar beneden.

• De kunsthars bolletjes bezitten de eigenschap om calcium- en magnesiumdeeltjes uit het harde water op te nemen. De bolletjes geven natriumdeeltjes terug af aan het water. In feite gebeurt er in de cilinder dus een uitwisseling van deeltjes. Het water dat aan de onderzijde de cilinder verlaat, is zacht water dat verder in de woning kan worden gebruikt.

• Na een aantal dagen, afhankelijk van het waterdebiet, zijn de kunsthars bolletjes verzadigd met calcium en magnesium. In dat geval moeten de bolletjes geregenereerd worden. Dit is een automatisch proces. Het regenereren gebeurt met behulp van zout water (pekelwater: water waarin een grote hoeveelheid zout is opgelost). Gedurende het regenereren vindt er geen waterontharding plaats, en daarom gebeurt dit meestal ’s nachts.

• Tijdens het regeneratieproces geven de kunsthars bolletjes calcium en magnesium af en nemen ze natrium uit het pekelwater op. Het zoute water dat calcium en magnesium heeft opgenomen, verdwijnt in het riool.

• Na afloop van het regeneratieproces wordt alles nog eens doorgespoeld met leidingwater. Omdat het toestel zelf het pekelwater aanmaakt met regeneratiezout, moet dit zout door de eigenaar regelmatig worden aangevuld.

De installatie en het onderhoud van een waterontharder gebeurt het best door een gespecialiseerd bedrijf. Tijdens het preventief onderhoud zal een technicus onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, tijdig vervangen.

Ook zal hij de instellingen van de waterontharder controleren en eventueel aanpassen.


waterverzachters prijzen offerte


Overtuigd van het nut van een waterontharder?

Merkt u in uw woning de nadelige gevolgen van hard water, overweeg dan om een waterontharder te laten installeren. De gevolgen van hard water doen u jaarlijks diep in uw portemonnee tasten, iets wat voorkomen kan worden met een goed ingestelde waterontharder. Vraag informatie aan ervaren leveranciers en installateurs van waterontharders. Laat de plaatsing en het onderhoud over aan gespecialiseerde technici, en profiteer volop van de talrijke voordelen van zacht water.

de werking van een waterontharder


Werking van een waterontharder

Werking van een waterontharder


Werking van een waterontharder?

Water, het universele oplosmiddel

Water wordt terecht het “universele oplosmiddel” genoemd, omdat het in staat is meer stoffen op te lossen dan enige andere vloeistof. Waar water zich ook beweegt – door de lucht, de grond of ons lichaam – het neemt chemicaliën, mineralen en voedingsstoffen mee. Dit is belangrijk voor elk levend wezen op aarde. Schoon, veilig drinkwater dat direct beschikbaar is, is een basisbehoefte en daarom is het noodzakelijk onze waterbronnen te beschouwen als een waardevolle schakel in gezondheid en veiligheid.

Ons water, of het nu afkomstig is uit putten, rivieren, meren of beken, bevat verschillende niveaus van verontreinigende stoffen in de vorm van opgeloste vaste stoffen. De totale hoeveelheid opgeloste vaste stoffen zijn de zouten of mineralen die zich in de waterbron bevinden, en kunnen worden opgesplitst in ionen. Hard water is water met een hoog gehalte aan opgeloste mineralen.

Regenwater en gedestilleerd water zijn zacht, omdat ze weinig ionen bevatten. Oppervlaktewater uit meren, beken en rivieren heeft over het algemeen een lage hardheid. Hard water komt het meest voor in grondwater, omdat dit type water in direct contact komt met mineralen die kunnen worden opgelost. Op plaatsen waar hard water een probleem is, wordt meestal waterontharding toegepast om de nadelige effecten te verminderen.

Veel mensen hebben een waterontharder of overwegen er een te installeren om meer gewenst water te krijgen, maar weten vaak niet hoe een waterontharder werkt, of hoe het proces van hard water naar zacht water verloopt. Wat is een water ontharder precies? Een waterontharder is een ionenuitwisseling systeem dat hoge concentraties calcium en magnesium verwijdert, de mineralen die hard water veroorzaken.

Het water stroomt in en door een waterontharder, die de harde mineralen eruit filtert, waarna het ontharde water eruit stroomt en door het hele huis stroomt. Waterontharders hebben een belangrijke functie in woningen en bedrijven, ze beschermen leidingen en toestellen tegen schade door hard water en de opbouw van mineralen.

Hoe werkt een water ontharder?

De meeste waterontharders zijn gebouwd met twee tanks. De bredere en kortere tank waar het zout in wordt opgeslagen wordt de pekeltank genoemd. De grotere tank met de regelklep bovenaan wordt de mediatank genoemd. In de mediatank zitten kleine bolletjes, hars genaamd. Hars is geladen met natriumionen. De natriumionen uit het zout in de zouttank hechten zich aan de harskorrels, en wanneer het water in uw huis door de mediatank en over deze korrels stroomt, hechten de harde mineralen in het water, zoals calcium en magnesium, zich aan deze korrels.

Terwijl hard water stroomt, nemen de calcium en magnesium (positieve) ionen de plaats in van de natrium (negatieve) ionen door hun sterkere positieve lading. Het proces waarbij deze harde mineralen worden verwijderd, wordt ionenuitwisseling genoemd. Het hars kan slechts een bepaalde hoeveelheid hardheidsionen vasthouden, dus wanneer het zijn capaciteit bereikt, moet het hars geregenereerd worden, oftewel ontdaan worden van hardheidsionen en opnieuw gevuld worden met natriumionen uit het pekel tank.

Een meter in de regelklep meet hoeveel water u in uw huis gebruikt. Wanneer de capaciteit van de parels om meer water te ontharden bijna is bereikt, moeten de parels worden geregenereerd en moet de tank worden gereinigd. De regeneratie vindt gewoonlijk eenmaal per week plaats, midden in de nacht, of wanneer er weinig water wordt gebruikt in uw huis.

De eerste fase in de regeneratie van een downflow waterontharder is het terugspoelen. Tijdens dit proces wordt het medium in de tank gespoeld en het sediment en vuil wordt door de afvoer gespoeld. Dan volgt de pekel cyclus. Het water dat in contact komt met het zout in de tank creëert een pekel oplossing. Die oplossing wordt uit de pekeltank in de mediatank gezogen en spoelt over de harskorrels, waardoor de calcium- en magnesiummineralen vrijkomen en door de afvoer worden gespoeld.

Na de pekel cyclus volgt de spoelcyclus. Dit is wanneer water over de korrels wordt gespoeld en alle overgebleven hardheidsmineralen en pekel verwijdert. De laatste fase is de vulcyclus. De klep bepaalt vooraf de hoeveelheid water die aan het zout wordt toegevoegd om de pekel te maken, zodat deze klaar is voor de volgende regeneratie. Zodra dit voltooid is, kan de waterverzachter het water opnieuw ontharden.


waterverzachters prijzen offerte


Waterontharders voor thuis

Het installeren van een waterontharder in uw huis kan de efficiëntie van warmwatersystemen en water gebruikende toestellen verbeteren. De toestellen zullen niet alleen beter werken, ze zullen ook langer werken, en zonder frequente reparaties te wijten aan verstoppingen en mineraal afzettingen. Zacht water is ook beter voor uw huid, het maakt uw haar zachter en makkelijker handelbaar, en het zorgt ervoor dat zeep en detergenten goed schuimen en reinigen.

Een waterontharder is een slimme investering voor uw huis, die aanzienlijke voordelen biedt. Wanneer hard water uw realiteit wordt, is een waterontharder de beste en eenvoudigste oplossing.

de werking van een waterverzachter


Werking van een waterontharder

Werking van een waterontharder


Werking van een waterontharder

Leidingwater zachter maken met een waterontharder

Waterontharders duiken meer en meer op in woningen. Dat is niet verwonderlijk, als u weet hoeveel kosten u kunt besparen door zacht water te gebruiken in uw huis. Hard water is niet schadelijk voor uw gezondheid, maar het kan wel grote schade aanrichten aan de sanitaire installatie in uw woning en aan allerlei huishoudelijke apparaten. In dit artikel bespreken we de nadelen van hard water, hoe een waterontharder werkt en welke voordelen deze biedt.

Het ontstaan van hard water

U weet wellicht dat de waterbedrijven grondwater oppompen uit bodemlagen. In de bodem zijn allerlei stoffen aanwezig, waaronder metalen zoals calcium en magnesium. Deze stoffen komen in een bepaalde concentratie ook voor in het grondwater. De waterwinning gebeurt op verschillende locaties in Nederland en België, en de samenstelling van de bodem is niet overal dezelfde.

Dit verklaart waarom het water in sommige regio’s meer calcium en magnesium bevat dan in andere regio’s. Men spreekt over hard water als er een vrij hoge concentratie aan magnesium- en calciumdeeltjes in terug te vinden is. Het waterbedrijf kan u informeren over de gemiddelde hardheid van het leidingwater in uw regio.

Er bestaan bovendien teststrips en kits met een druppeltest, waarmee u zelf de waterhardheid kunt bepalen. Deze testen kunt u eenvoudig online aankopen bij diverse web shops. In België drukt men waterhardheid uit in ‘Duitse graden’. Water met een hardheid vanaf zo’n 12 Duitse graden wordt beschouwd als vrij hard water.

Hard water leidt tot schade

Hard leidingwater is perfect drinkbaar – het menselijk lichaam heeft zelfs in beperkte mate calcium en magnesium nodig – maar het is nefast voor huishoudtoestellen en waterleidingen. Lees hieronder welke gevolgen hard water heeft voor uw woning:

• Het duidelijkste bewijs van de aanwezigheid van hard water is het kalklaagje dat u in uw douchekop, in uw koffiezetapparaat, op uw waterkranen en overige sanitaire voorzieningen terugvindt. Dit kalklaagje is niet gemakkelijk te verwijderen: om te ontkalken hebt u vaak speciale producten zoals citroenzuur nodig. U ziet ook nog vaak kalksporen na het poetsen van de ramen en de auto. Het aanschaffen van dure reinigingsproducten kost u extra geld.

• Op de warmte-elementen van toestellen die water verwarmen, zet zich eveneens een laagje kalk af. Daarom duurt het langer tot het water de gewenste temperatuur heeft bereikt en verbruiken deze toestellen meer energie. Een hogere elektriciteitsfactuur is het gevolg.

• Door de ophoping van kalk in het inwendige van huishoudapparaten en op warmte-elementen, geraken deze toestellen sneller defect. Jaarlijks geeft u extra geld uit aan reparaties of vervanging van huishoudapparaten.

• Regelmatig krijgt u te maken met verstoppingen in de riolering, waterafvoeren en toevoerleidingen, omdat het kalk de buizen doet dichtslibben. Hardnekkige verstoppingen kunt u dikwijls niet zelf verwijderen. Een dure ontstoppingsfirma inschakelen is vaak de enige oplossing.

• Hard water heeft ook een invloed op uw kleren en badlinnen. Als u deze wast in hard water, treedt er een snellere slijtage op van de textielvezels. U zult ook merken dat de textielstoffen veel harder en schurend aanvoelen.

• Om de was te doen hebt u veel meer wasproducten nodig dan normaal. Calcium en magnesium verstoren het reinigende effect van wasmiddelen, en u moet daarom meer wasmiddel toevoegen om uw kleren nog schoon te krijgen.

• Voor uw huid en haar heeft hard water eveneens nadelige gevolgen. Hard water verstopt de poriën van uw huid en droogt uw huid uit, wat huidirritatie tot gevolg heeft. Als u uw haar wast in hard water, ziet uw haar er stug en dof uit.

In dit artikel leest u over de werking van een waterontharder.


waterverzachters prijzen offerte


Met een waterontharder vermijdt u deze problemen

Herkent u bovenstaande nadelige gevolgen van hard water? Dan raden wij aan om een goede waterontharder te laten installeren. Dit toestel voorziet uw volledige woning van zacht water, waarmee u jaarlijks heel wat extra kosten kunt vermijden. Een waterontharder die werkt met regeneratiezout wordt in particuliere woningen het meest toegepast.

• De feitelijke ontharding vindt plaats in een cilinder, die korrels van kunsthars bevat. Het hard water wordt toegevoerd aan de cilinder en stroomt langs deze bolletjes. De kunstharskorrels nemen de calcium- en magnesiumdeeltjes op uit het water, zodat er zacht water ontstaat. De korrels geven bovendien het onschadelijke element natrium af aan het zacht water, zodat er eigenlijk een uitwisseling van deeltjes plaatsvindt.

• De kunstharskorrels kunnen uiteraard niet onbeperkt magnesium- en calciumdeeltjes blijven opnemen. Na de ontharding van een bepaalde hoeveelheid water geraken deze bolletjes verzadigd. De waterontharder start dan automatisch een regeneratieproces op.

• Tijdens dit regeneratieproces worden de kunstharskorrels gespoeld met zout water. Het toestel maakt dit zout water zelf aan met regeneratiezout, ook wel onthardingszout genoemd. Het regeneratiezout wordt door de eigenaar op regelmatige tijdstippen bijgevuld.

• Tijdens het spoelen van de kunstharskorrels geven de bolletjes de opgenomen magnesium- en calciumdeeltjes af aan het zout water. Het zout water geeft op zijn beurt natriumdeeltjes af aan de korrels. Het spoelwater met magnesium en calcium stroomt weg in het riool.

Waarop letten bij de aankoop van een waterontharder

Een goede waterontharder kost zo’n 1250 tot 1600 euro. Dat is een flink bedrag, maar u verdient op termijn deze investering terug. Let bij de aankoop op het volgende:

• Vermijd de aankoop van een onbetrouwbaar tweedehands toestel of een goedkoop toestel met magneten, waarvan de werking veel minder doeltreffend is.

• Een elektronische waterontharder kan men heel nauwkeurig afregelen, zodat het regeneratieproces zo weinig mogelijk zout verbruikt. Kies een waterontharder waarbij het regenereren pas wordt gestart als er een bepaald volume water werd onthard. Goedkopere waterontharders starten de regeneratie na een ingestelde tijdsperiode. Bij grote schommelingen in het waterverbruik kan het dan gebeuren dat de regeneratie te vroeg wordt gestart (nutteloos verbruik van regeneratiezout) of te laat plaatsvindt (onvoldoende waterontharding).

Laat de waterontharder installeren en onderhouden door ervaren vakmensen. Op deze wijze bent u er zeker van dat u jarenlang zonder problemen kunt genieten van zacht water in uw woning.


Hoe werkt een waterontharder?

Een waterontharder vervangt het harde water uit uw huishouden door zachter water. Het is een revolutionair apparaat dat uw huishouden op zoveel manieren eenvoudiger en aangenamer maakt. Zo zijn er grote voordelen voor uw toestellen in huis. Ook de eigen gezondheid is erbij gebaat. Huid en haar glanzen meer. Daarnaast is het ook goed voor het milieu.

Zacht water

Zacht water is water dat ontdaan is van mineralen zoals magnesium en kalk. Stoffen die samen kalkaanslag kunnen vormen. Bijvoorbeeld op kookpotten, in toestellen en waterleidingen. Door kalk voelt ook de was hard aan. Een waterontharder maakt daar korte metten mee. Het systeem haalt de ongewenste stoffen uit het water. Dat komt o. a. het milieu ten goede. Het verzachten van water beperkt het overmatige verbruik van schadelijke reinigingsmiddelen. Daarnaast zijn ook huishoudtoestellen en waterleidingen beter beschermd. Op termijn levert een waterontharder ook grote besparingen op.

Wanneer u besluit om een waterontharder te kopen spelen een aantal factoren mee in die beslissing:

– verschillende soorten aansturing

– nodige capaciteit

– grootte van de woning

– installatie mogelijkheden

– aantal gezinsleden

Daarnaast is het ook goed om te weten hoe een waterontharder nu exact werkt. Wat houdt het onthardings-proces precies in?

Hoe werkt een waterontharder?

Hoe zet dit toestel hard water om in zacht water? Er werden 2 technieken ontwikkeld:

– Ontharding door middel van de ionenuitwisseling

– Ontharding op basis omgekeerd osmose

Zonder daarbij teveel in detail te treden, een woordje uitleg over deze werkwijzen.

Het technisch karakter van deze materie kan u misschien afschrikken maar eigenlijk is het allemaal heel logisch.

1. Ontharding volgens het principe van ionenuitwisseling

De meeste waterontharders werken volgens ionenuitwisseling. Een proces waarbij magnesium – en calciumionen worden verwisseld met zogenaamde natriumionen. Heel eenvoudig komt het hier op neer:

– een filter houdt de kalkdeeltjes vast

– de filter bevat positief geladen hars deeltjes

– het leidingwater komt het huis binnen via de waterontharder

– de calcium – en magnesium deeltjes in het water zijn positief geladen

– die positief geladen calcium – en magnesium deeltjes hechten zich vast aan de negatief geladen hars deeltjes

– het water dat verder stroomt is intussen ontdaan van alle kalkdeeltjes

Na verloop van tijd geraakt de harsfilter ‘verzadigd’. Dan moet deze gespoeld worden. Dit proces noemt men ‘regeneratie’. Hiervoor is de waterontharder voorzien van een zoutreservoir. Daarbij gebruikt met ‘regeneratiezout’. Zout in zijn puurste vorm.
Het spoelwater wordt na de regeneratie afgevoerd via het riool. Na dit proces kan de waterontharder weer water verzachten.

2. Ontharding met omgekeerde osmose

Er bestaat ook een andere techniek om water te ontharden. De zogenaamde omgekeerde osmose. Daarbij wordt meer dan kalk alleen uit het water gefilterd. Ook andere mineralen en verontreinigende stoffen worden tegengehouden. Het water passeert dan door meerdere filters. Het osmose water is na het filterproces volledig vrij van belemmerende stoffen. Deze manier van ontharden wordt vaak toegepast in de horeca. Bijvoorbeeld voor het drogen van de vaat of in espressomachines. Voor de particuliere markt wordt omgekeerde osmose heel weinig gebruikt.

De verschillende besturingstypes van een waterontharder

De besturing van een waterontharder dient om de regeneratie te regelen. Het spoelen van de harsfilter is een essentieel onderdeel van de werking van een waterontharder. Zonder kan het toestel immers geen zacht water leveren. De wijze waarop de regeneratie georganiseerd wordt kan op verschillende manieren:

Mechanische besturing

– volgens een ingebouwde klok of kalender

– volgens een bepaald verbruikt volume

– statisch systeem

Elektronische besturing

– keuze tussen verschillende spoelprogramma’s

– instellingen kunnen op elk moment gewijzigd worden

Intelligente besturing

– intelligente software, ingebouwde sensoren

– past zich aan door rekening te houden met het verbruik en de waterhardheid

Welk type waterontharder is voor u geschikt?

Elk type waterontharder heeft zijn specifieke eigenschappen en voordelen. Bij het kiezen van uw waterontharder speelt uw verbruikspatroon een grote rol. Mensen met een heel regelmatig verbruik zullen het meest gebaat zijn met een mechanisch systeem. Schommelt uw verbruik heel sterk van periode tot periode? Dan ben je beter af met een elektronisch systeem. Een betrouwbare leverancier met een jarenlange ervaring zal uw verbruik samen met u gedetailleerd in kaart brengen.