Waterverzachters met of zonder regeneratiezout

Regeneratiezout

Weet u niet goed of u op zoek bent naar een waterverzachter met of zonder regeneratiezout? We zetten het voor u even op een rijtje!

Vergelijk en vraag vrijblijvend prijzen, modellen en advies aan bij waterontharder installateurs in uw buurt:

waterverzachters - regeneratiezout

Stap 1 van 2 - Waterverzachters

regeneratiezout

regeneratiezout

 

Regeneratiezout voor mijn waterontharder

Een waterontharder is een efficiënt systeem dat hard leidingwater verandert in zacht water door de kalk erin te verwijderen. Een dergelijk systeem verbetert daarmee de kwaliteit van het water zodat het beter geschikt is voor huishoudelijk gebruik. Ook in industriële omgevingen kan het toegepast worden. Ook grote bedrijven, ziekenhuizen en restaurants hebben de vele voordelen van een waterontharder reeds ontdekt.


Waterverachters met of zonder regeneratiezout

Waterverachters met of zonder regeneratiezout


De voordelen

Een waterontharder biedt vele voordelen. Zo zorgt het zachte water ervoor dat potten en pannen in het huishouden niet geteisterd worden door kalkaanslag. Zo bespaart u tijd in uw huishouden. Daarbij worden, om keukengerei van die kalklaag te ontdoen, vaak schadelijke detergenten gekocht, die niet alleen veel kosten maar het milieu ook nog eens belasten. Dankzij een waterontharder kan dit echter grotendeels vermeden worden.


waterverzachters prijzen offerte


Daarnaast zijn er nog tal van andere voordelen voor uw waterleidingen en andere toestellen in huis.

Een waterontharder kan dan misschien initieel wat kosten, dankzij de efficiëntie waarmee het systeem water verzacht en zuivert kunt u die kosten na verloop van tijd echter terugverdienen. Het is dus zeker en vast een investering die zijn geld (letterlijk) meer dan waard is.

Waarom regeneratiezout

Regeneratiezout is zout in zijn puurste vorm. Het wordt gebruikt om de filter in een waterontharder te spoelen. Zo kunnen de harsen in de filter weer optimaal functioneren.
Dit regeneratiezout is essentieel om de waterontharder draaiende te houden.

Veel ontharders zijn uitgerust met een soort tijdschakelaar waardoor er op vooraf vastgelegde momenten gereinigd kan worden. De modernere systemen werken met een digitale sensor. Die scant het systeem en kan zo bepalen wanneer de regeneratie nodig is. Bij oudere apparaten gebeurt de regeneratie op vaste tijdsstippen of naar gelang het verbruikte water.

Verschillende soorten regeneratiezout

Regeneratiezout bestaat in diverse vormen. De keuze van het zout bij uw waterontharder hangt volledig af van het type ontharder waarover u beschikt. Er is keuze tussen volgende soorten zout voor waterverzachters:

1. Rotszout

Rotszout is een veelgebruikte soort zout bij waterontharder. Het zout is een van nature voorkomend mineraal dat uit bodemgronden wordt ontgonnen. Het wordt gekenmerkt door grove en ruwe korrels, die nauwelijks worden bewerkt..

Zout van dergelijke korrels is heel efficiënt om te gebruiken in een waterontharder. Door het zuivere, onbewerkte karakter bevat dit type zout soms nog vervuilende elementen. Dit kan een soort aanslag veroorzaken in de waterontharder. Wanneer u dit type zout gebruikt, moet u het zoutreservoir vaker schoonmaken.

2. Ingedampt zout

Ingedampt zout is afkomstig uit ondergrondse zoutmijnen. In tegenstelling tot rotszout wordt deze soort sterk bewerkt. Dit is een van de zuiverste soorten regeneratiezout.

Het zout wordt ontgonnen en vervolgens ingedampt. Het bestaat voor 99,6 tot 99,99 % uit natriumchloride. Je vindt het vaak terug in tabletvorm. Het grootste voordeel van dergelijke tabletten is dat ze altijd hard blijven. Hierdoor blijft het water dat in de ontharder rondgaat dus vrij van klonters en pap, wat bij de meeste andere soorten regeneratiezout wel eens kan voorkomen.

3. Gewoon zeezout

Dit zout wordt ook wel ‘zonnezout’ genoemd omdat het verkregen wordt door de verdamping van zeewater met behulp van de zon. Hierdoor blijft er na enige tijd enkel nog zout achter, dat 85 % natriumchloride bevat en zuiverder is dan rotszout. Het is echter minder zuiver dan de ingedampte variant. Dergelijk zout is verkrijgbaar in kristalvorm of in zoutkorrels.

Welk zout koopt u het best

Het antwoord op de vraag is grotendeels afhankelijk van het type waterontharder waar u over beschikt. Gaat het om een handmatig type, een type dat halfautomatisch/half manueel te werk gaat, of een volledig automatisch systeem? Hoe dan ook is het belangrijk dat u enkel zout koopt dat specifiek voor uw waterontharder bedoeld is. Dergelijke informatie kunt u meestal vinden op de gebruiksaanwijzing van uw ontharder.

Bij enige twijfel vraagt u best advies aan de verkoper van uw waterontharder. Deze weet precies welk zout u nodig hebt om een optimale werking te verzekeren, en om problemen te vermijden.

Altijd regeneratiezout gebruiken

In geen geval mag u dus gewoon zout gebruiken voor uw waterontharder. De reden hiervoor is omdat gewoon zout niet zuiver genoeg is om de ontharder optimaal te reinigen.

De prijs van onthardingszout

Net zoals er verschillen zijn in de afkomst, kenmerken en de vorm van het zout, verschilt ook de prijs ervan. Rotszout is over het algemeen de goedkoopste vorm, met op de tweede plaats zeezout en tenslotte ingedampt zout.

De meeste aanbieders van waterontharders zullen u ook de kans geven om bij onderhoud van een systeem ook meteen regeneratiezout aan te kopen.

Zout op basis van kaliumchloride

Er werd altijd gesproken over regeneratiezout op basis va natriumchloride, maar er is nog een andere soort verkrijgbaar: zou op basis van kaliumchloride. Dergelijk regeneratiezout is nog voordeliger voor het milieu, omdat er minder chloorafscheiding door wordt veroorzaakt – u betaalt er dan wel iets meer voor.

Maak de juiste keuze

Welke ontharder u ook heeft, kiezen voor het juiste regeneratiezout is van groot belang om de werking van de waterontharder te garanderen. Zo kan u lang van de voordelen genieten. Dat is de investering meer dan waard.


Waterverachters met of zonder regeneratiezout

Waterverachters met of zonder regeneratiezout


Zoutvrije waterontharders geven geen zacht water

Een niet-zout waterontharder kan niet echt ontharden

De vaste stof in water

Water staat bekend als het universele oplosmiddel, omdat het van alle vloeistoffen de meeste stoffen kan oplossen. Om te visualiseren hoe dit werkt, stel je voor dat je een kan limonade uit poeder mengt en dat het volledig oplost wanneer je het roert of schudt. Wanneer water zich door de atmosfeer, over land en in de grond beweegt, neemt het deeltjes op en lost ze op vrijwel dezelfde manier op.

Hard water in leidingen – hoog rendement waterontharders

Deze ongelooflijk krachtige eigenschap is hoe water hard wordt. Hardheid wordt gedefinieerd als de hoeveelheid mineralen die als opgeloste vaste stof in het water aanwezig zijn. Wanneer water uit de grond wordt gepompt, heeft het de eigenschappen van datgene waarmee het in contact komt, inclusief maar niet beperkt tot calcium, magnesium en ijzer. De opgeloste elementen worden verzameld als ansichtkaarten, die aan het eind van een reis worden opgehaald en verzameld.

Helaas is het einde van de reis vaak in onze huizen, waar de verzamelde ansichtkaarten te zien zijn in de vorm van kalkaanslag, zeepresten, vertroebeld serviesgoed en glaswerk.

Op dit moment zijn er twee systemen op de markt om de hardheid van water aan te pakken. Er zijn waterontharders op basis van natrium of kalium die werken met ionenwisselingstechnologie, geen zoutsystemen die gebruik maken van niet-ioniserende straling, en zoutvrije ontharders die gebruik maken van katalytische conditionering. Een blik op de wetenschap en de resultaten laat zien hoe goed elk systeem presteert.


waterverzachters prijzen offerte


Zoutvrije waterontharder

Water kan alleen zacht genoemd worden als de aanwezigheid van mineralen die hardheid veroorzaken verwijderd zijn. Zoutvrije waterontharders onttrekken door hun ontwerp niets aan het water. Er zijn twee systemen van zoutvrije waterontharders die beweren het water op een chemisch niveau te veranderen. De ene maakt gebruik van elektromagnetisme en de andere werkt met een katalytisch proces.

De no salt systemen die werken op basis van elektromagnetisme worden aangedreven door energie. De gebruikte energie is elektriciteit. Een niet-zout waterontharder die gebruik maakt van elektromagnetisme wordt geïnstalleerd door hem rond de watertoevoerleiding te wikkelen. Hij wordt aangesloten en heeft dan tot taak een elektromagnetisch veld te creëren dat in staat is door een metalen leiding te gaan en de hardheidselementen fysisch te veranderen.

Elektromagnetische golven komen in twee vormen voor; er zijn ioniserende stralingsgolven en niet-ioniserende golven. Beide zijn gebaseerd op de wetenschap van golflengte en frequentie om de hoeveelheid energie te bepalen die ze dragen. hard water in douche – zoutvrije waterontharder

Alleen de ioniserende straling heeft genoeg energie om chemische bindingen te veranderen, zoals de bindingen die calcium bij elkaar houden.

Hoewel de wetenschap van het veranderen van chemische bindingen reëel is, zijn er slechts drie soorten golven met voldoende energie om ioniserende straling te produceren. Dit zijn kosmische stralen, röntgenstralen en gammastralen van radioactieve materialen. Al deze golven zijn uiterst krachtig en niet geschikt voor thuisgebruik. Het is niet mogelijk om uit een gewoon stopcontact genoeg elektriciteit te halen om een van deze soorten energie te creëren.

Alle door de mens gemaakte bronnen van elektromagnetische golven zijn niet-ioniserend. Dit betekent dat zij niet genoeg energie hebben om moleculaire bindingen te verbreken. Om een elektromagnetische niet-zout waterontharder te laten werken zoals geadverteerd, zou een vorm van straling nodig zijn, die nooit goedkeuring zou krijgen voor thuisgebruik.

Niet-zout systemen die op het katalytische proces werken worden Template Assisted Crystallization (TAC) of Template Induced Crystallization (TIC) technologie genoemd, waarvan ook beweerd wordt dat ze harde elementen veranderen. Deze systemen zijn uitgerust met een tank gevuld met media en gebruiken geen elektriciteit.

Het water wordt in de media geleid, die calciumcarbonaat kristalstructuren op het oppervlak hebben. Wanneer de hardheid in contact komt met het speciale medium, bindt het zich er op de een of andere manier aan en groeien er meer kristallen. De wrijving die door de waterbeweging wordt veroorzaakt, breekt de groeiende kristallen, waardoor ze als een zwevende vaste stof vrijkomen.

Deze nieuw gevormde kristallen kunnen zich niet meer als aanslag aan leidingen en armaturen hechten, omdat de moleculaire structuur is veranderd. Het is onduidelijk hoe de elementen chemisch worden veranderd, behalve dat ze op de een of andere manier in kristallen worden omgezet. Vreemd genoeg wordt in de literatuur over dit proces vermeld dat de hardheid niet wordt verwijderd door een zoutvrije ontharder.

Onderzoek naar de beweringen van dit proces toont aan dat er geen bewijs is dat het werkt. Er zijn geen wetenschappelijke testen of gegevens die aantonen dat het proces werkt. Als de hardheid niet verwijderd wordt, is het per definitie geen zacht water.

Waterontharders op basis van regeneratiezout 

Waterontharders gebruiken ionenuitwisselingstechnologie, die werkt door hardheid-ionen te vervangen door natrium-ionen in een één-op-één verhouding. De media in de harstank houden de zachte ionen vast tot ze nodig zijn voor de uitwisseling met het harde ion wanneer het water erdoor stroomt. De hoeveelheid hars in de tank bepaalt de capaciteit van het systeem.

Wanneer de capaciteit van de hars is bereikt, spoelt het systeem de harde ionen van de media en vult het aan met verse pekel of regeneratiezout water uit een pekeltank. De media wordt dan gespoeld van overtollig zout water. Dit proces wordt regeneratie genoemd. Tenslotte wordt door de waterontharder vers water toegevoegd aan de pekeltank zodat deze klaar is voor de volgende regeneratie.

Er zijn verschillende maten van waterontharders om tegemoet te komen aan het verbruik. De grootte van de waterontharder wordt uitgedrukt in korrels, dit is de capaciteit van het systeem gebaseerd op hoeveel hardheid het kan verwijderen bij elke regeneratie. Een te groot systeem zal niet vaak genoeg regenereren om de hars goed te laten werken. Als het te klein is, zal de regeneratie te frequent zijn, wat resulteert in verspilling van water en zout.

Het is belangrijk om het systeem af te stemmen op het waterverbruik en de minerale hardheid om ervoor te zorgen dat de juiste grootte wordt geplaatst voor de totale capaciteit in het huis of bedrijf.

De totale capaciteit in de harstank omvat ook een “reservecapaciteit”, die wordt berekend bij de dimensionering en ervoor zorgt dat er zacht water beschikbaar is voor periodes waarin veel water wordt gebruikt. Traditionele technologie zoals die gebruikt wordt in de downflow ontharders is niet in staat om de reservecapaciteit op te slaan. Het systeem wordt dan gedwongen om bij elke regeneratie de ongebruikte pekeloplossing weg te spoelen. Aangezien de reservecapaciteit zelden wordt gebruikt, wordt het verspillend en kostbaar om deze te lozen en te vervangen.

Slimme waterontharders

Slimme waterontharders zijn veel efficiënter en ontworpen om veel minder regeneratiezout en water te gebruiken tijdens het regeneratieproces. De upflow waterontharders hebben ingebouwde technologie die ervoor zorgt dat elke regeneratie berekend wordt op basis van het gebruik. Dit laat het systeem toe om de reserve capaciteit te behouden. Reserves zijn ongeveer 30% van de totale capaciteit en betekenen een grote financiële besparing voor de consument.

Een interne meter telt de verbruikte liters, die de regelklep vertelt wanneer hij moet regenereren en hoeveel hij moet doorspoelen en vervangen. Dit vermogen om te controleren en aan te passen onderscheidt de Genesis model hoog rendement waterontharder lijn, omdat ze in staat zijn om tot 75% te besparen op zoutgebruik en 64% op water in vergelijking met waterontharders.

De oudere technologie van waterontharders modellen worden geleidelijk aan uit de markt genomen. Nieuwe waterontharders hebben een hoger rendement, betere kwaliteit en langere garanties.


Waterverachters met of zonder regeneratiezout

Waterverachters met of zonder regeneratiezout


Op kalium gebaseerde waterontharders 

Het ontwerp van waterontharders laat toe dat ze werken met natriumchloride of kaliumchloride. Kaliumchloride is duurder en wordt gebruikt door mensen met extreme zoutbeperkingen of om persoonlijke redenen. Kalium werkt op dezelfde manier als natrium, door ionenuitwisseling vervangt het de hardheid en maakt het water zachter.

Het gebruik van kaliumchloride is de enige echte manier om tot een zoutloze waterontharder te komen, hoewel het financieel onbetaalbaar en onpraktisch is. De resultaten zijn hetzelfde als bij gebruik van natriumchloride, omdat beide een ionenuitwisseling uitvoeren door de harde elementen volledig te verwijderen.

Resultaten waterontharder

Het verwijderen van de hardheid uit het water resulteert in zacht water, wat meerdere voordelen heeft voor alles wat in contact komt met water. Een waterontharder met kalium of zout levert hetzelfde resultaat op.

Mineralen in hard water zorgen ervoor dat schoonmaakmiddelen niet goed werken en er zeepresten achterblijven. Het schuim maakt het haar droog, ruw en verstopt de poriën, waardoor de natuurlijke oliën van het lichaam worden geblokkeerd. Dit veroorzaakt een zeer droge, jeukende huid.

Op armaturen, borden en glazen blijven na het schoonmaken zeepresten achter, die zeer moeilijk te verwijderen zijn. Onthard water spoelt veel schoner en laat oppervlakken sprankelen. Huid en haar zijn veel zachter, natuurlijker geolied en soepeler.

De mineralen zetten zich ook af in leidingen, armaturen en boilers en veroorzaken verstoppingen, reparaties en vroegtijdige vervangingskosten. Met de hardheidsverwijdering van een waterontharder, zijn er geen harde mineralen om zich af te zetten. Dit zorgt voor lelijke kalkaanslag en verstopte leidingen.


waterverzachters prijzen offerte


Zoutvrije waterontharder vs. zout waterontharder

Mineralen verwijderen is de enige manier om de negatieve effecten van hard water, dat zeer destructief is, te vermijden. Het gebruik van een waterontharder is de enige “resultaat bewezen” manier om hardheid uit een watervoorziening te verwijderen. Een zoutloze waterontharder is, door zijn ontwerp, niet in staat om enige hardheid te verwijderen. In informatie van de producenten van zoutvrije waterontharders wordt zelfs beweerd dat ze geen hardheid verwijderen.

Het National Institute of Health bespreekt de mogelijke negatieve gezondheidseffecten op lange termijn en de impact van hard water op ons lichaam.

Regeneratiezout waterontharders verwijderen de hardheid volledig en vervangen het door natrium of kalium. Het water wordt dan onthard en de effecten van hard water zijn niet mogelijk door de eliminatie ervan.